hermesstafanimated3


Stichting de ARK ontwikkelt maatschappijvernieuwende initiatieven vanuit een holistische levensvisie. Daarbij wordt uitgegaan van een universeel mens en wereldbeeld. De uitdaging voor ons is het in de praktijk brengen van geesteswetenschappelijke inzichten, in het moderne leven van alledag.

Projecten / Projects

For more information, click the name of the project
 
 
 
Academy for Spiritual Development and the Healing Arts
 
 
Movement of Love  Online studygroup ( and community in the making ) for students of the Universal Mysteryschool of the Ascended Masters where the English language is the medium.  Participation in a free introduction on our Facebookpage:  Movement of love on Facebook is not possible anymore since Fakebook has disabled all our pages . We are looking for other solutions.
 
 
 


Thema: Cultuur & Spiritualiteit. De integratie van spiritualiteit en het dagelijks leven, ofwel van het individuele innerlijke geestelijke leven en de uiterlijke markt ( het economische en maatschappelijke speelveld )

Theme: Culture & Spirituality. The integration of spirituality and everyday life, the individual inner spiritual life and the external market (the economic and social field)

 

Partij voor de Liefde / Party for Love Governance  (bilangual, English & Dutch)

Thema: 
Politiek & Spiritualiteit. Visionair project betreffende een Nieuwe Tijdse Politiek.

Partij voor de Liefde/Party for Love Governance was van 2011 tot 17 Januari  2021 op Facebook. Onze account werd verwijderd vanwege censuur, maar sinds 28 Augustus 2021 zijn we opnieuw op Facebook te vinden:

https://www.facebook.com/partijvoordeliefde

Theme: Politics and Spirituality. Visionary project for a New Age Politics.De Ark WebServices
Thema:  Internet servicebureau

Theme:  Our Internet Services

 

Aanvullende gegevens